Дума Описание
бариера мн. бариери.
1. Подвижна дървена греда, която се спуска за преграда на път, обикн. който пресича жп линия.
2. Дървена или метална преграда, препятствие.
3. Прен. Препядствие, спънка, пречка; граница.
// прил. бариерен.