Дума Описание
баржа (рус. баржа от фр. barge)
Мор. Плавателен товарен съд с весла; шлеп.