Дума Описание
барета мн. барети.
1. Мека кръгла шапка без периферия и широко дъно.
2. Прен. Разг. Служещ във военна или военизирана част със специално предназначение, чиято униформа включва такава шапка с определен цвят.