Дума Описание
бардак мн. бардаци, (два) бардака.
Публичен дом или място и обстановка, които наподобяват публичен дом.