Дума Описание
барбитурат мн. барбитурати, (два) барбитурата.
В медицината - лекарствено вещество със сънотворно и наркотично действие.