Дума Описание
барбаризъм (фр. barbarisme от лат. barbarismus но гр. barbaros 'чужд')
Чужда дума или израз в езика; варваризъм.