Дума Описание
барака мн. бараки, ж.
Лека дъсчена постройка за временно използване