Дума Описание
бараж (фр. barrage 'преграда')
1. Изкуствена преграда в коритото на река.
2. Ав. Преграда във въздушното пространство срещу неприятелски самолети от свързани аеростати.
3. Мор. Преграда от подводни мини срещу неприятелски кораби.
4. Стъпалообразна подпорна стена за запазване от свличания на жп линия.
5. Спорт. Допълнителна игра между двама съперници при равен резултат.
// Прил. баражен.