Дума Описание
барабанчик мн. барабанчици.
Лице, което отмерва с барабан такта при маршируване.