Дума Описание
барабанист мн. барабанисти.
Музикант в оркестър, който изпълнява партиите за барабан.