Дума Описание
бараба мн. бараби.
1. Остар. Работник, който троши камъни за настилка на шосета.
2. Разг. Бездомен, с лош външен вид човек.