Дума Описание
баптистерий (нлат. baptisterium от гр. baptisterion 'къпалия')Църк.
1. Странична част на храм за извършване на кръщение.
2. Купел, съд за кръщение.