Дума Описание
баня мн. бани.
1. Обществена сграда за къпане.
2. Помещение в жилище за къпане.
3. Минерален извор за къпане с лечебна цел.
4. Излагане на тялото на слънце, въздух или потапяне в минерална вода, кал и др. с лечебна цел.