Дума Описание
банту (афр.)
Съвкупност от етнически разнородни африкански народи, живеещи на юг от екватора и говорещи на сродните езици банту.