Дума Описание
банкомат (съкр. от банко(в) (авто)мат)
Автомат за теглене на пари към банка.