Дума Описание
банко (ит. banco)
Фин. Курсът, по който банката купува и продава ценните книжа.