Дума Описание
банкнота мн. банкноти.
Книжен знак с посочена на него стойност, издаден от емисионна банка, който служи като парично средство.
// прил. банкнотен.