Дума Описание
банкер мн. банкери.
1. Крупен акционер или собственик на банка.
2. Разг. Лице, което управлява банка или банков клон или заема висока длъжност в банка.