Дума Описание
банка мн. банки.
1. Голямо учреждение за парични и кредитни операции.
2. Прен. Съвкупност от сведения, данни, програми, които се натрупват и съхраняват на едно място.
// прил. банков.
банка мн. банки.
Специална скамейка като дълъг чин за сядане и/или писане и четене в университетска аудитория, заседателна зала и под.
банка мн. банки.
Неголям цилиндричен дебелостен стъклен съд, който се използва в медицината за съхраняване на кръв, течности и др.