Дума Описание
баничка мн. банички.
Тестено изделие - парче баница или нарочно приготвено и опечено с големината на парче баница, което се продава за закуска.