Дума Описание
баничарница мн. баничарници.
Заведение, където се пекат и продават баници, банички.