Дума Описание
баниан (инд. baniyan 'индуистки отшелник; дървото, под което той седи')
Бот. Тропическо дърво, покриващо голяма площ чрез множество въздушни корени; индийска смоковница.