Дума Описание
банела (фр. baleine, букв. 'кит', чрез метатеза)
Еластична пръчица за изпъване на част от облеклото, като корсажи, яки, колани (понеже първоначално се правели от рогови пластинки, които се спускат от небцето на кит).