Дума Описание
банален банална, банално, мн. банални.
Който е лишен от оригиналност; изтъркан, досаден, безинтересен.
// същ. баналност.