Дума Описание
бан банът, бана, мн. банове, м.
Истор. Управител на област в балканските страни през Средновековието.
бан (рум. bani 'пара')
Ост. Дребна румънска монета - стотна част от лея.