Дума Описание
бамбук мн. бамбуци, (два) бамбука.
Високо и гъвкаво тропическо растение от рода на трастиката със здрави и твърди кухи стъбла.
// прил. бамбуков.