Дума Описание
бамбашка Разг.
1. Прил. неизм. Особен, необикновен, причудлив.
2. Нареч. Особено, необикновено, различно, другояче.