Дума Описание
балон мн. балони, (два) балона.
1. Сферичен летателен уред, напълнен с полек от въздуха газ.
2. Стъклен или метален кълбовиден съд.
3. Детска надуваема играчка от тънка еластична материя.
// същ. умал. балонче.