Дума Описание
балнеотерапия (нлат. balneotherapia по балнео- + терапия)
Мед. Лекуване с минерални води и лечебна кал.