Дума Описание
балнеосанаториум (по балнео- + санаториум)
Водолечебен почивен дом.