Дума Описание
балнеология Дял от медицината, в който се изучават минералните води и лечебната кал в връзка с приложението им при лекуване.