Дума Описание
балкон мн. балкони, (два) балкона.
1. Издадена от външната страна на сграда площадка, оградена с парапет.
2. Етаж над партера в театър, киносалон и др.
// прил. балконски.