Дума Описание
балистика само ед.
Дял от механиката, в който се изучава движението на снаряда при стрелба.
// прил. балистичен.