Дума Описание
балирам балираш.
Правя да стане на бали.