Дума Описание
баласт само ед.
1. Допълнителен товар, който чрез тежеста си придава устойчивост на водни превозни средства или самолет.
2. Натрошени камъни за основа на траверсите в жп трасе; трошляк.
3. Баластра.
4. Прен. Безполезни, ненужни подробности.