Дума Описание
баланс мн. баланси, (два) баланса.
1. Равновесие.
2. В финансиите - съотношението между взаимносвързани показатели за някаква дейност.
// прил. балансов.