Дума Описание
баламосвам баламосваш.
Разг. Правя на балама; заблуждавам, лъжа, подвеждам.
- баламосвам се.
Правя се на балама; държа се като балама.