Дума Описание
балада мн. балади, ж. Спец.
1. В литературата - лирико-епично стихотворение с фантастичен сюжет, което пренася читателя в тайнствена, необикновена действителност.
2. В музиката - лирична песен или музикална композиция (обикн. за китара или пиано) на романтична тема.
// Прил. баладичен.