Дума Описание
бала мн. бали.
Голям вързоп стока (обикн. мек материал), здраво стегнат за превоз.