Дума Описание
бал балът, бала, мн. балове, (два) бала.
Голямо празнично вечерно събиране за забава с танци и музика.
бал балът, бала, мн. балове, (два) бала.
1. Единица за измерване на степента на сила на накои природни явления.
2. Сборна цифрова оценка по изпитните предмети и/или по определени предмети, отразени в свидетелство или диплома, с която се участва за класиране.