Дума Описание
бакърджия мн. бакърджии.
Разг. Човек, който произвежда бакърени изделия или търгува с тях; медникар; казанджия.
//прил.бакърджииски.