Дума Описание
бактерия мн. бактерии.
Микроскопични едноклетъчни организми от разтителен произход с различна форма, които причиняват ферментация, гниене или заболяване.
// прил. бактериален.