Дума Описание
бактерицид (по бактерия + -цид)
Хим. Препарат, имащ свойството да унищожава бактериите.)
// Прил. бактерициден.