Дума Описание
бактериология само ед.
Дял от микробиологията - наука за бактериите.