Дума Описание
бактериози (нем. Bakteriose по бактерия + -оза)
Бот. Микробиол. Болести по растенията, предизвикани от бактерии.