Дума Описание
бакла Вид бобово разтение с бели цветове и плод на едри зърна в плоска шушулка; черен боб.