Дума Описание
бакия (тур. bakiye от ар.)
Несъбрани стари дългове.