Дума Описание
бакии бакия. Разг.
1. Неизплатени, невърнати парични дългове.
2. Изоставена, несвършена работа.