Дума Описание
бакенбарди само мн.
Необръсната мъжка брада от слепоочията надолу покрай ушите.