Дума Описание
бакелит Вид пластмаса с добри изолационни свойства, поради което се употребява широко в електропромишлеността.
// прил. бакелитов.